Prayer calendar

Find out when people are praying and where you can join in.
Use the calendar to complete the 24/7 prayer chain by committing to pray one or more hours this week. Need help? Watch this video for instructions.

Ta reda på när människor ber och när det finns lediga tider. Använd kalendern och fyll i 24/7-bönen genom att klicka på de tiderna du ber. Titta på den här videon om du vill se fler instruktioner.

Next Week » 20 - 26 November, 2017
20 Mon
21 Tue
22 Wed
23 Thu
24 Fri
25 Sat
26 Sun
0000
November 20, 2017 00:00
November 21, 2017 00:00
November 22, 2017 00:00
November 23, 2017 00:00
November 24, 2017 00:00
November 25, 2017 00:00
November 26, 2017 00:00
0100
November 20, 2017 01:00
November 21, 2017 01:00
November 22, 2017 01:00
November 23, 2017 01:00
November 24, 2017 01:00
November 25, 2017 01:00
November 26, 2017 01:00
0200
November 20, 2017 02:00
November 21, 2017 02:00
November 22, 2017 02:00
November 23, 2017 02:00
November 24, 2017 02:00
November 25, 2017 02:00
November 26, 2017 02:00
0300
November 20, 2017 03:00
November 21, 2017 03:00
November 22, 2017 03:00
November 23, 2017 03:00
November 24, 2017 03:00
November 25, 2017 03:00
November 26, 2017 03:00
0400
November 20, 2017 04:00
November 21, 2017 04:00
November 22, 2017 04:00
November 23, 2017 04:00
November 24, 2017 04:00
November 25, 2017 04:00
November 26, 2017 04:00
0500
November 20, 2017 05:00
November 21, 2017 05:00
November 22, 2017 05:00
November 23, 2017 05:00
November 24, 2017 05:00
November 25, 2017 05:00
November 26, 2017 05:00
0600
November 20, 2017 06:00
November 21, 2017 06:00
November 22, 2017 06:00
November 23, 2017 06:00
November 24, 2017 06:00
November 25, 2017 06:00
November 26, 2017 06:00
0700
November 20, 2017 07:00
November 21, 2017 07:00
November 22, 2017 07:00
November 23, 2017 07:00
November 24, 2017 07:00
November 25, 2017 07:00
November 26, 2017 07:00
0800
November 20, 2017 08:00
November 21, 2017 08:00
November 22, 2017 08:00
November 23, 2017 08:00
November 24, 2017 08:00
November 25, 2017 08:00
November 26, 2017 08:00
0900
November 20, 2017 09:00
November 21, 2017 09:00
November 22, 2017 09:00
November 23, 2017 09:00
November 24, 2017 09:00
November 25, 2017 09:00
November 26, 2017 09:00
1000
November 20, 2017 10:00
November 21, 2017 10:00
November 22, 2017 10:00
November 23, 2017 10:00
November 24, 2017 10:00
November 25, 2017 10:00
November 26, 2017 10:00
1100
November 20, 2017 11:00
November 21, 2017 11:00
November 22, 2017 11:00
November 23, 2017 11:00
November 24, 2017 11:00
November 25, 2017 11:00
November 26, 2017 11:00
1200
November 20, 2017 12:00
November 21, 2017 12:00
November 22, 2017 12:00
November 23, 2017 12:00
November 24, 2017 12:00
November 25, 2017 12:00
November 26, 2017 12:00
1300
November 20, 2017 13:00
November 21, 2017 13:00
November 22, 2017 13:00
November 23, 2017 13:00
November 24, 2017 13:00
November 25, 2017 13:00
November 26, 2017 13:00
1400
November 20, 2017 14:00
November 21, 2017 14:00
November 22, 2017 14:00
November 23, 2017 14:00
November 24, 2017 14:00
November 25, 2017 14:00
November 26, 2017 14:00
1500
November 20, 2017 15:00
November 21, 2017 15:00
November 22, 2017 15:00
November 23, 2017 15:00
November 24, 2017 15:00
November 25, 2017 15:00
November 26, 2017 15:00
1600
November 20, 2017 16:00
November 21, 2017 16:00
November 22, 2017 16:00
November 23, 2017 16:00
November 24, 2017 16:00
November 25, 2017 16:00
November 26, 2017 16:00
1700
November 20, 2017 17:00
November 21, 2017 17:00
November 22, 2017 17:00
November 23, 2017 17:00
November 24, 2017 17:00
November 25, 2017 17:00
November 26, 2017 17:00
1800
November 20, 2017 18:00
November 21, 2017 18:00
November 22, 2017 18:00
November 23, 2017 18:00
November 24, 2017 18:00
November 25, 2017 18:00
November 26, 2017 18:00
1900
November 20, 2017 19:00
November 21, 2017 19:00
November 22, 2017 19:00
November 23, 2017 19:00
November 24, 2017 19:00
November 25, 2017 19:00
November 26, 2017 19:00
2000
November 20, 2017 20:00
November 21, 2017 20:00
November 22, 2017 20:00
November 23, 2017 20:00
November 24, 2017 20:00
November 25, 2017 20:00
November 26, 2017 20:00
2100
November 20, 2017 21:00
November 21, 2017 21:00
November 22, 2017 21:00
November 23, 2017 21:00
November 24, 2017 21:00
November 25, 2017 21:00
November 26, 2017 21:00
2200
November 20, 2017 22:00
November 21, 2017 22:00
November 22, 2017 22:00
November 23, 2017 22:00
November 24, 2017 22:00
November 25, 2017 22:00
November 26, 2017 22:00
2300
November 20, 2017 23:00
November 21, 2017 23:00
November 22, 2017 23:00
November 23, 2017 23:00
November 24, 2017 23:00
November 25, 2017 23:00
November 26, 2017 23:00